Handelsbetingelser

Produkter og ydelser udbydes af:

Heidi Jørgensen – Heltgodnat (www.heltgodnat.dk)

Grønnegade 15,1 – lejl.2, 5000 Odense C – Danmark

CVR. 395339 79

Kontakt: heidi@heltgodnat.dk

Disse forretningsbetingelser gælder, med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Heltgodnat

Afvikling, ændring og aflysning

Der tages forbehold for ændring af datoer, vejledning m.m. i forbindelse med sygdom og pludselig opstået akutte situationer.

Heltgodnat har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser og produkter herunder sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Heltgodnat har ret til at aflyse købte ydelser og produkter mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Heltgodnat kan vælge, men er ikke forpligtet til at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Skulle du blive forhindret i at møde til en aftalt session/vejledning, arrangement og øvrige møder som indgår i din ydelse, skal du melde afbud senest 24 timer før på heidi@heltgodnat.dk eller telefon 61717445.

Det gælder også omlægning af aftalte møder og vejledningssessioner eller andre ydelser. Ellers regnes sessionen som afhold og den fulde udgift afholdes af kunden.

Ved udeblivelse afregnes sessionen/vejledningen som afholdt. Dette gælder også ved sygdom.

Kunden er selv ansvarlig for at møde op til aftalte sessioner og til at logge på i tide til aftalte Zoom eller Skype sessioner. Kunden er selv ansvarlig for at have den fornødne internet- og telefonforbindelse til de aftale online møder/sessioner samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Fysiske workshops og kurser: Ved aflysning mindre end 1 måneder til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved aflysning mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner inkl. moms

Ydelserne kan købes via bankoverførsler til virksomhedskonto

Beløbet indbetales på bankkonto: Arbejdernes Landsbank / Reg.nr. 5322 / Kontonr. 0248553

Forløb skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse, som bekræftes skriftligt via e-mail

Der kan indgås aftale om ratebetaling. Aftale om ratebetaling skal være skriftlig og skal ske før et køb. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Afklaringsforløb: Ved betaling af forløbet binder du dig for hele forløbet.

8 uger vejledningsforløb: Ved betaling af forløbet binder du dig for hele forløbet, dvs. alle 8 uger.

Tilmelding til gratis webinars: Når du via din e-mail adresse tilmelder dig et gratis webinar fra Heltgodnat, tilmeldes du samtidig Heltgodnats nyhedsbrev. Du kan til hver en tid med blot ét klik i linket nederst i nyhedsmailen framelde dig nyhedsbrevet med øjeblikkelig virkning.

Ansvarsbegrænsning

Brug af indhold (leverede ydelser, produkter og tilgængeligt materiale på hjemmesiden) sker på eget ansvar. Ved tvivl skal man konsultere egen læge.

Ethvert erstatningsansvar, som Heltgodnat og /eller Heidi Jørgensen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Heltgodnat og /eller Heidi Jørgensen kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Heltgodnat og /eller Heidi Jørgensen har handlet simpelt uagtsomt. Heltgodnat og /eller Heidi Jørgensens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Heltgodnat har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Det gælder således, at materialet er personligt for den person, som har modtaget ydelserne det vil sige deltaget i de købte forløb, og ikke for den virksomhed som eventuelt har betalt for ydelsen. Således kan en virksomhed, som har betalt ydelser for en af deres ansatte, ikke overtage brugsretten på vegne af medarbejdere.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Heltgodnats virksomhed. Det må heller ikke indgå i andre virksomheders eller personers interne eller eksterne undervisnings-, formidlings- eller kommercielle aktiviteter.

Heltgodnats og Heidi Jørgensens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Heltgodnats og Heidi Jørgensens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Heltgodnat berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Heltgodnat er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Heltgodnat. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Heidi Jørgensen på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret.

Med venlig hilsen

Heidi Jørgensen

Heltgodnat

>